Снимка: БГНЕС

Депутатите приеха промени в Наказателно-процесуалния кодекс на първо четене, с които се създава механизъм за разследване на главния прокурор. Предложението дойде от служебното правителство.

Съгласно новите текстове при образувана преписка срещу обвинител №1 тя ще се разпределя незабавно на съдия, определен на случаен принцип между съдиите от наказателната колегия на ВКС и съдиите от наказателните отделения на апелативните и окръжните съдилища, с ранг съдия във ВКС. Този съдия ще бъде назначен временно на длъжност прокурор във Върховната касационна прокуратура, за да се отговори на конституционното изискване наказателното преследване да се провежда от прокурор. Промените предвиждат решението на Пленума на Висшия съдебен съвет, с което се прави предложение до президента за назначаване и освобождаване на главния прокурор, да се приема с мнозинство не по-малко от 13 гласа, т.е. намаляване на изискуемото в момента мнозинство от 17 гласа.  

Въпреки че предложенията за промени в НПК, внесени от ДБ, бяха аналогични, те бяха отхвърлени от пленарната зала.

Депутатите обаче приеха поправките, внесени от "Възраждане", които целят постигане на по-обективен, бърз наказателен процес в досъдебната фаза.

С тях се разширява правото на обвиняемия да обжалва повечето прокурорски актове в досъдебната фаза, например постановлението, с което се отказва събиране на доказателства в досъдебната фаза на процеса, като това гарантира в пълен обем правото на защита на обвиняемите. Създава се възможност разследващите полицаи да могат да започват, да преценяват започването и образуването на досъдебно производство, като се запазва и задължението им те незабавно да сигнализират за това наблюдаващия прокурор.

Предложенията на ПП също бяха одобрени. Те също целят постигане на процесуална бързина. С тях се предоставя възможност на разследващите органи да могат да внасят искане за освидетелстване, за разрешение за претърсване и изземване пред първоинстанционния съд, както и да представят за одобрение от съда на протокола за извършеното действие в условията на неотложност.

Предложено е да се разшири възможността за използване на специални разузнавателни средства, спрямо свидетел, дал съгласието си за това, за тежки умишлени престъпления.

Парламентът одобри вторият законоприект за промени в НПК, внесен от МС. С него се транспонира европейска директива и се въвеждат общи минимални правила относно защитата на процесуалните права на децата, заподозрени или обвиняеми в наказателното производство.

Предвижда се задържането на дете да се използва като крайна мярка, като то не може да продължи повече от пет месеца при обвинение за тежко умишлено престъпление и повече от една година, когато се предвижда наказание, не по-малко от петнадесет години лишаване от свобода, или друго по-тежко наказание. Във всички останали случаи се предлага продължителността на задържането под стража в досъдебното производство да не може да продължи повече от два месеца.

Коментари Напиши коментар

6

село

преди 3 месеца

Не съдия,А И ДЯДО БОЖЕ,НЕ ЩЕ МОЖЕ,ДА РАЗСЛЕДВА,ВЛАСТИМАЩИТЕ!!!

5

До 5

преди 3 месеца

С това разделение на властите се вижда къде сме. 30 години главния прокурор да не се отчита пред никой и да е несменяем доведе до тотално извръщаване на правосъдието в България.

4

Анонимен

преди 3 месеца

Какво стана с разделението на властите? Съдебната, Изпълнителната и Законодателната. Обвинението и разследването се води представител на изпълнителната власт, съдебната заседава и взема решение съгласно законите на страната, законодателната променя законите. Що сливат властите?