Снимка: БГНЕС

Въпреки че по-рано днес депутатите решиха, че ще работят днес, докато изчерпат всички точки от дневния си ред за четвъртък, малко след 18 ч. заседанието беше закрито поради липса на кворум.

Така промените в НПК, част от които предвиждат разследване на главния прокурор, останаха негласувани.

След близо три часа дебати Делян Добрев от ГЕРБ каза, че в момента заседава икономическата комисия и според правилника това не може да се случва, докато има пленарно заседание.

Председателстващият заседанието Йордан Цонев обяви проверка на кворума. След като се оказа, че такъв не е няма, той закри заседанието.

Така обсъждането на първо четене на петте законопроекта за промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) остана за утре.

С единия законопроект на служебния кабинет се създава механизъм за разследване на главния прокурор. Образуваната преписка ще се разпределя незабавно на съдия, определен на случаен принцип между съдиите от наказателната колегия на ВКС и съдиите от наказателните отделения на апелативните и окръжните съдилища, с ранг съдия във ВКС. Предлага се този съдия да бъде назначен временно на длъжност прокурор във Върховната касационна прокуратура, за да се отговори на конституционното изискване наказателното преследване да се провежда от прокурор. Измененията предвиждат още решението на Пленума на Висшия съдебен съвет, с което се прави предложение до президента за назначаване и освобождаване на главния прокурор, да се приема с мнозинство не по-малко от 13 гласа, т.е. намаляване на изискуемото в момента мнозинство от 17 гласа.

Промените, внесени от Надежда Йорданова от ДБ, засягат същите въпроси като предходния законопроект с вносител Министерския съвет

Със законопроекта на "Възраждане" се цели постигане на по-обективен, бърз наказателен процес в досъдебната фаза. Разширява се правото на обвиняемия да обжалва повечето прокурорски актове в досъдебната фаза, например постановлението, с което се отказва събиране на доказателства в досъдебната фаза на процеса, като това гарантира в пълен обем правото на защита на обвиняемите.

Измененията на ПП също целят постигане на процесуална бързина. С тях се предоставя възможност на разследващите органи да могат да внасят искане за освидетелстване, за разрешение за претърсване и изземване пред първоинстанционния съд, както и да представят за одобрение от съда на протокола за извършеното действие в условията на неотложност.

Коментари Напиши коментар

34

Анонимен

преди 1 месец

"главния" е американско *** - и ПП също - няма нищо за чудене - я си спомнете какви приказки бяха миналата година -едва ли не щяха да го линчуват - всичко е за заблуда на населението- каквото кажат от вашингтон това става

33

Анонимен

преди 1 месец

Дрън, дрън са грантоядите от ДБ. Пак ни изклатиха с този месец даден от декември за нови предложения. Мислете за кого ще гласувате!

32

Бонго Бонго

преди 1 месец

Благодаря за цифрите по долу!!!!