Снимка: БГНЕС

Заради очаквана повишена събираемост на ДДС Комисията за бюджет и финанси увеличи приходната част в актуализацията на бюджета за тази година с още 760 млн. лева. По този начин приходната част се увеличава от 33 352 529,3 хил. лева на 33 353 289 лева, предаде БТА.

Вече почти 10 часа продължават дискусиите по актуализацията на държавния бюджет в Комисията по бюджет и финанси. По-рано депутатите одобриха нулевата ДДС ставка за хляба като антиинфлационна мярка, но не постигнаха съгласие за промяна в акциза на цигарите и тютюна.

Комисията не прие предложението на Пламен Абровски от "Има такъв народ" за повишаване с 20 на сто на възнагражденията на служителите в Българската агенция по безопасност на храните. Не бе прието и предложението му за допълнително финансиране за увеличение на възнагражденията на персонала от Изпълнителната агенция за борба с градушките със сума 1 366,6 хил. лв. От синдикатите посочиха, че там работят 1000 души, които се грижат за земеделската продукция и повече от 20 години са с най-ниските заплати. Министърът на финансите Асен Василев попита защо, след като 1000 човека се борят с градушките се плаща на външен изпълнител за тази дейност и напомни, че в бюджета има предвидени над 300 млн. лева, които са увеличение на заплатите на хората, които работят в структури, които са оптимизирали дейността си.

Членовете на комисията не приеха и предложението на Абровски за увеличаване на средствата за стимулиране на сектор "Рибарство", подсектор "Риболов, морска и сладководна аквакултура, преработка и търговия" с 15 млн. лв. за сметка на приходите от ДДС, както и за повишаване с 20 на сто на възнагражденията на служителите в Изпълнителната агенция по горите, за което да се заделят 1 900 хил. лв, като ресурсът, необходим за това увеличение, се предлага да бъде от очакваните приходи от събираемостта на данъка върху добавената стойност.

Комисията прие предложението на Десислава Атанасова ГЕРБ-СДС за проектиране и изграждане на православен християнски храм в Кипър. Вносителите на това предложение предлагат да се отделят 100 000 лв. В мотивите към предложението се посочва, че в Кипър има голяма българска диаспора, а преобладаващата част от тях са православни християни, които от години предлагат да се изгради православен храм, където да могат да изповядват своята вяра. Прието бе предложението на Любомир Каримански ПП "Има такъв народ", което е в област "Вероизповедание" и засяга ремонта и реставрацията на Богословския факултет в София, като се целта се предлага да се предвидят - 2 250 000 лева, а за ремонта на източното (Банското) крило на Зографския манастир "Св. Георги Зограф" се предлагат - 3 515 000 лева. Като източник за осигуряване на необходимите средства вносителите на това предложение предлагат намаление в размер на 5 705 000 лв. на капиталовите разходи по централния бюджет.

Комисията прие и предложението на ДПС за допълнителни средства за Българската православна църква и за за мюсюлманското вероизповедание от 5,8 млн. лева, като средства са компенсация заради високите цени на тока.

Комисията прие предложението на ГЕРБ-СДС за увеличаване на субсидиите за издръжка на обучението на държавните висши училища по реда на Закона за висшето образование чрез повишаване на тежестта на разпределението въз основа на комплексна оценка за качество на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда с 20 000 000 лв.

По принцип бе прието от комисията предложението на Тома Биков от "ГЕРБ-СДС", с което се цели да се запази сумата за подкрепа на културните институции на нивото на първото полугодие. Предложението съответно е: За финансова подкрепа в областта на културата и изкуствата в условията на обявена извънредна епидемична обстановка като 30 000 хил. лв. се заменя с 31 400 хил. лв.

Прието бе предложението на Румен Гечев БСП за увеличение на трудовите възнаграждения на работещите от Селскостопанска академия за изпълнение на научно-приложната, иновативна и образователна дейност в областта на земеделието и храните с 5,5 милиона лева.

Коментари Напиши коментар