Снимка: БГНЕС

Министерският съвет със свое Решение прие Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България за периода 2021 - 2030 г., както и План за действие 2021 - 2023 г. с приложения към него.

Съгласно Решение № 16 от 17 януари 2019 г. на Министерския съвет, Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" (ДАБДП), в сътрудничество и координация с Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движение по пътищата, разработи проекти на двата документа.

За първи път към Стратегията е разработен тригодишен План за изпълнение. Той ще бъде актуализиран на годишна база, като по този начин ще се гарантира ежегоден мониторинг на предприетите мерки и политики за повишаване безопасността на движението по пътищата.

Още по темата
В стратегическия документ е направен преглед и на изпълнението на мерките за повишаване на безопасността на движението по пътищата през последното десетилетие.

Според данните страната ни е постигнала 19% намаление на жертвите от ПТП и 22% на тежко ранените при пътни инциденти в периода 2010-2019 г. Никоя страна в ЕС не успява да изпълни заложената обща цел за 50% намаление на жертвите от ПТП, като средноевропейският темп на намаление за десетилетието към 2018 г. е около 21%.

Стратегията и Планът за действие са разработени при отчитане на новата стратегическа рамка на Европейската комисия от 2019 г., която определя акцентите на общоевропейските политики в областта на БДП за предстоящото десетилетие 2021-2030 г. Те предвиждат прилагането на интегрирана система за планиране, изпълнение, наблюдение, отчитане, контрол и оценка на държавната политика по БДП, в единна стратегическа рамка, която обхваща компетентните органи на централно, областно и общинско ниво.

Стратегията интегрира подхода „безопасна система“, съгласно който хората ще допускат грешки и могат да попаднат в пътнотранспортни произшествия, но стремежът винаги следва да е насочен към създаване на среда, която е щадяща и пригодна да смекчава нежеланите тежки последици, отчитат от кабинета.

За постигането на целите се набелязва прилагането на широк спектър от мерки, залегнали в Плана за действие, в тематичните направления: управление, основано на интегритет; социално-отговорно поведение - учене през целия живот; контрол - ефективен и превантивен; щадяща пътна инфраструктура; превозни средства в защита на човека; спасителна верига за опазване на живота.

Планът интегрира обединените ангажименти на институциите на национално, областно и общинско ниво, както и взаимодействието с гражданския сектор, бизнеса, научните и академичните среди в условията на споделена визия и широк национален консенсус.

В контекста на европейската политика в областта, България изразява ангажимент в дългосрочен план да работи за постигне на "Визия нула" загинали и тежко ранени в резултат от пътни инциденти, а до 2030 г. техният брой да бъде намален наполовина.

Коментари Напиши коментар

16

БРАВО ГЕШЕВ С ТЕБ СМ

преди 6 месеца

БРАВО ГЕШЕВЕВ.Отдавна Бг имаше нужда от такъв гл.прокурор.Предишните не смееха да тръгнат с/у мутромилиардерите ,страхуваха се и с право,те са опасни,наемат килари и какво ли не още .Хора разбирате ли с каква ОПАСНА за здравето и живота си работа се е заел Гешев,и близките му.И всичко това е в полза за нас.
НЕКА ГО ПОДКРЕПИМ,ДА МУ БЛАГОДАРИМ И АКО МОЖЕМ С НЕЩО ДА МУ ПОМОГНЕМ ДА СИ ВЪРШИ РАБОТАТА С КОЯТО СЕ Е ЗАЕЛ .ПРИЗОВАВАМ ЧЕСНИТЕ И РАЗУМНИ ХОРА ДА НАПРАВИМ ТОВА.

15

Handel

преди 6 месеца

Една от причините за катастрофите е изобилието от ненужни забранителни знаци, които служат само да кранят катаджиите и бюджета, поради което и се размножават като зайци. А тъй като са ненужни шоьорите не ги и спазват... за сметка на това има и такива ограничителни знаци, които не са достатъчни - в резултат на което ако не познаваш пътя може да изхвърчиш точно защото си спазил знака.

14

Анонимен

преди 6 месеца

много ясно че при 4млн население , от които 2/3 са пенсионери и деца .... нормално да очакват да намалят на половина.