Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

През първото тримесечие на 2022 г. броят на безработните лица в България е 158.7 хил. В сравнение с първото тримесечие на 2021 г. броят на безработните лица намалява с 45.3 хил., или с 22.2%. За същия период коефициентът на безработица намалява с 1.4 процентни пункта и достига 4.9%, показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

През първото тримесечие на 2022 г. делът на лицата с продължителност на безработицата под една година и този на продължително безработните лица (безработни от една година или повече) е почти еднакъв - съответно 49.7% (78.8 хил.) и 50.3% (79.9 хил.). Коефициентът на продължителна безработица намалява с 0.2 процентни пункта в сравнение с първото тримесечие на 2021 г. и достига 2.5%.

Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 72.0%, като в сравнение с първото тримесечие на 2021 г. се увеличава с 0.6 процентни пункта.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години нараства с 1.5 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. и достига 68.4%.

Обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години са 55.3 хил., или 4.5% от икономически неактивните лица в същата възрастова група.

От всички безработни лица 10.6% са с висше образование, 52.1% - със средно, и 37.3% - с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 1.6% за висше образование, 4.6% за средно образование и 16.4% за основно и по-ниско образование.
 

Коментари Напиши коментар

33

Анонимен

преди 1 месец

над 700 000 хил здравно неусигурени , те какви са , като им свършат помощите никой не ги следи ЛЪЖЦИ И СТАТИКМИСТИКА

32

РАБОТА - ИМА..

преди 1 месец

ПАРИ - НЯМА................. ..ИНФЛАЦИЯ - ИМА... ОЛИО - НЯМА............. Л УДО УПРАВЛЕНИЕ..

31

Младияпремиерсхарема

преди 1 месец

Само здравно неосигурени са над 1 милион съответно трайно безработните здравно неисигурени скоро ще станат 2 милиона