Снимка: Община Стара Загора

Наша цел е България да се превърне в страна с модерно и развиващо се земеделие, заяви министър Иван Иванов, който откри специализираното изложение за земеделие "БАТА АГРО 2022" край Стара Загора.

"Конкурентоспособността на сектора зависи от иновационните процеси в селското стопанство, от необходимостта да се премине към съвременни начини на производство, което може да се постигне чрез подпомагане на отрасъла, както по линия на европейските фондове, така и с национални средства. Така ще изпълним целта си България да се превърне в страна с модерно и развито земеделие, която предоставя възможности на земеделските стопани не само да затвърждават позициите си, но и да навлизат на нови пазари", посочи земеделският министър.

Той подчерта, че за Министерството на земеделието основен приоритет е развитието на сектора. "Правим всичко възможно в настоящата трудна обстановка да подпомагаме българските земеделски производители. Родното ни земеделие е с дългогодишни традиции и съм уверен, че заедно и с общи усилия те ще се запазят и за бъдещите поколения", каза той.

По думите му българските земеделски стопани имат възможност да ползват съвременни методи и техника при отглеждането и производството на продукцията си - за периода 2019-2021 г. в България са регистрирани 3227 нови колесни трактора и 492 нови зърнокомбайна.

Министър Иванов обясни, че мярката „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.) е това, от което се нуждае земеделският стопанин, желаещ да модернизира производството си. По думите му финансовата помощ от минимум 50% от размера на разходите, за които се кандидатства, е мотивът, който прави мярката толкова привлекателна за иначе така необходимите инвестиции, в т.ч. земеделска техника.

Аграрният министър подчерта, че България е страна с потенциал в областта на земеделието и изрази увереност, че с общи усилия и чрез прилагането на добри практики ще успеем да развиваме все по-успешно традициите на родното ни селско стопанство. Иванов заяви още, че провеждането на това изложение, демонстрациите и презентациите пред настоящи и потенциални партньори е основа за създаване на нови възможности не само за ефективно развитие и сътрудничество, но и за стартиране на нови бизнес начинания.

Коментари Напиши коментар

Услугата коментари е временно недостъпна. Извиняваме се за неудобството.