Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg, архив

Рекордно ниско ниво от 4.8% на регистрираната безработица отчита за ноември Агенцията по заетостта. Спадът на годишна база е с 1.9 процентни пункта. Сравнението с края на ноември 2019 г., която бе рекордна по ниво на заетост, сочи също значително понижение - с 1.0 пункта.

Регистрираните безработни в края на месец ноември са 158 247, което е с 2 984 повече от октомври и с 60 593 или с 27.7% по-малко в сравнение с година по-рано. В бюрата по труда през ноември са се регистрирали нови 24 650 безработни, като те са с 682 по-малко спрямо предходния месец, а спрямо ноември 2020 г. се наблюдава спад от 4 455 души. Други 416 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в Агенцията по заетостта през месеца.

През ноември 13 131 безработни са започнали работа. Броят им намалява с 2 188 спрямо октомври и с 4 212 спрямо същия месец на предходната година, което съответства на по-ограниченото търсене на нов персонал през зимния сезон и намалелия брой на регистрираните безработни лица. Своето ново работно място чрез бюрата по труда са намерили и други 199 души от групите на пенсионерите, учащите и заетите.

75.5% от започналите работа през ноември са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост - 22,4%, следван от търговията - 18,1%, хотелиерството и ресторантьорството - 6,7%, държавното управление - 5,6%, строителството - 5,3%,  административните и спомагателните дейности - 4.5% и др.

3 217 безработни от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца – 261 по програми и мерки за заетост и 2 956 - по схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОП РЧР). Схемата „Заетост за теб” по ОП РЧР, която започна през месец октомври 2020 г. като антикризисна мярка, е осигурила работа на малко над 41 000 безработни, като само през ноември са сключени трудови договори с нови 2 190 безработни.

Общият брой на одобрените заявления по мярката 60/40 за периода от 12.10.2021 г. до 30.11.2021 г е 5 940 за изплащане на компенсации на 85 128 лица.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през ноември са 10 109 или с 1 646 по-малко от предходния месец и с 2 277 по-малко спрямо същия месец на 2020 г., което е типично за есенно-зимния сезон. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (30.3%), следват търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (13.6%), административните и спомагателните дейности (10.5%), хотелиерство и ресторантьорство (9.7%) държавното управление (7.5%) и образование (5.1%).

Най-търсените от бизнеса професии през месеца са: машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; продавачи; персонал осигуряващ сигурност и защита; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни; персонал, зает в сферата на персоналните услуги; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; персонал полагащ грижи за хората; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; водачи на МПС и подвижни съоръжени и др.

Коментари Напиши коментар

17

Ха ха

преди 4 месеца

Да, реално в момента всеки има работа и някаква заплата, но цените на стоките от първа необходимост са високи и това бърка в джоба.

16

Анонимен

преди 4 месеца

Това е лъжа. Безработицата е висока и се очаква още да се увеличи.

15

1212

преди 4 месеца

Има много хора които работят на черно или сиво както му казват. Получават си кинтите и не ги интересува нищо. Не плащат данъци, а ако им се наложи да ползват услуги си плащат за тях и създават така наречената корупция.