Снимка: БГНЕС

Националният осигурителен институт ще извърши служебно преизчисляване на две групи пенсии, изплащани от държавното обществено осигуряване.

Промените в размерите им е в резултат на промените в Кодекса за социално осигуряване, приети с актуализацията на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., които са обнародвани.

Считано от 1 септември 2021 г. ще бъдат преизчислени служебно всички около 172 000 лични и наследствени пенсии, свързани с трудова дейност, отпуснати на лица, родени след 1959 г. и осигурени в универсален пенсионен фонд, при условие че началната дата на съответната пенсия е до 31 август 2021 г. включително, и размерът ѝ е изчислен с намаление на индивидуалния коефициент, съгласно нормативните правила действали до началото на настоящия месец.

В съответствие с приетите изменения в КСО и Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж вече се прилага нов механизъм за определяне на намалението на осигурителния доход, от който се изчислява индивидуалният коефициент при определяне на размера на трудовите пенсии на тази група лица. Ефектът от преизчисляването на всяка пенсия е строго индивидуален и зависи пряко от осигурителната история на лицето и конкретните периоди на осигуряването му, уточняват от НОИ.

Така отпада необходимостта пенсионерите да подават заявления за преизчисляване на трудовите им пенсии по посочения ред. Пенсиите на лицата, които вече са подали такива заявления (около 2500 души), също ще бъдат преизчислени служебно, считано от 1 септември т.г. Преизчисляването на това основание ще бъде извършено в законоустановения четиримесечен срок за пенсионните производства.

Считано от 16 септември 2021 г. ще бъдат преизчислени служебно социалните пенсии за инвалидност. Техният размер се определя като процент от размера на социалната пенсия за старост и именно този процент се повишава от посочената дата.

При пенсиите на лицата с над 90% трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане увеличението е от 120 на 135 на сто от размера на социалната пенсия за старост, а при тези с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане между 71 и 90 на сто - от 110 на 125 на сто. В резултат на промяната пенсиите за първата група се определя в размер 200,76 лв. (при 178,45 лв. до изменението), а за втората група - в размер 185,89 лв. (при 163,58 лв. до изменението).

Разликата между получавания до преизчисляването размер на пенсиите и новия преизчислен размер ще бъде изплатена на правоимащите пенсионери с пенсиите им за ноември 2021 г. чрез пощенските станции или банковите им сметки, съгласно заявения от тях начин за изплащане на пенсиите им.

За всяко отделно преизчисляване на пенсиите длъжностните лица по пенсионното осигуряване в териториалните поделения на НОИ постановяват разпореждания, които се зареждат веднъж месечно (първо число на месеца) в информационната система на НОИ и се достъпват с персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НОИ, чрез сайта на института. Съгласно нормативните правила, установени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, разпорежданията, с които се извършва служебно преизчисляване на пенсиите, се връчват на лицата при поискване от тяхна страна.

Коментари Напиши коментар

6

Анонимен

преди 3 месеца

В Гърция по малка пенсия от 500 Евро няма, пък нека тиквата ви убеждава колко бкли зле малягите...

5

До 3

преди 3 месеца

Не е от Фигуранта, още от Бойково време е така последните 2-3 години намаляват драстично процентите според закона, който прокара Сачева.Стига с този Фигурант да лъжете. Повече Ви е страх от него, от колкото Тuкyнuй го е страх.

4

Диана

преди 3 месеца

Срамота е, болни възрастни хора да получават по 120 лв. заплата! Как може да се изчисляват тези пенсии на база отработени години ли или как се изчисляват не ми е много ясно, но резултатите са шокиращи!...Не може в една съвременна държава да се допусне хора да живеят с бюджет 1/3 от нивото на оцеляване, това направо си е престъпление! Всеки пълнолетен български гражданин трябва да има доходи поне с 100лв. над оцеляването! Социалните това трябва да им е грижата, а не да седят по цял ден по бюрата