Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

В края на миналата година населението на България е 6 916 548 души. В сравнение с 2019 г. населението на страната намалява с 34 934 души, или с 0.5%, съобщиха от НСИ.

Мъжете са 3349 715(48.4%), а жените -3566833(51.6%),или на 1000 мъже се падат 1065 жени.

Броят на мъжете преобладава във възрастите до 54 години. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на страната.

Още по темата

Продължава процесът на застаряване на населението. В края на 2020 г. лицата на възраст 65 и повече навършени години са 1504 048, или 21.8% от населението на страната. В сравнение с 2019 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.2 процентни пункта.

Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете.

Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 25.3%, а на мъжете -17.9%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея - на по-ниската средна продължителност на живота при тях.

В регионален аспект делът на лицата на възраст 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин (30.0%), Габрово (29.1%) и Кюстендил (27.7%). Общо в двадесет области този дял е над средния за страната. Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) -17.7%, и Варна -19.4%.

Към 31.12.2020 г. децата до 15 години в страната са 999014, или 14.4% от общия брой на населението,като спрямо 2019 г. този дял остава непроменен.

Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в областите Сливен -18.5%, и Бургас -15.5% от населението на областта. Общо в седемнадесет области този дял е под общия за страната, като най-нисък е в областите Смолян -11.5%, и Габрово -11.6%.

Към 31.12.2020 г.общият коефициент на възрастова зависимост1в България е 56.7%,или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат по-малко от две лица в активна възраст. За сравнение, през 2019 г. този коефициент е бил 56.4%.Това съотношение е по-благоприятно в градовете -53.5%, отколкото в селата -65.9%.

Във всички области на страната този показател е над 50.0% с изключение на София (столица) -48.5%, като най-неблагоприятно е съотношението в областите Видин -72.1%, Габрово-68.8%,и Ловеч -68.2%.Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 40.4 години през 2001 г. нараства до 44.0 години в края на 2020година.

Процесът на застаряване на населението се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 43.1 години, а в селата – 46.6 години.

Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура -под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени2при определянето на възрастовите граници за пенсиониране.

За 2020 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 61 години и 6 месеца за жените и 64 години и 3месеца за мъжете. Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2020г. е 4 139 хил. души, или 59.8% от населението на страната, като мъжете са 2168хил., а жените -1971хиляди. През 2020г. броят на трудоспособното население намалява със17хил. души, или с 0.4%, спрямо предходната година.

Към края на 2020 г. над трудоспособна възраст са 1713 хил. души, или 24.8%, а под трудоспособна възраст -1064 хил. души, или 15.4% от населението на страната.

Коментари Напиши коментар

191

Анонимен

преди 1 месец

Кво стана с бейби бума заради локдауна, а? Ха-ха

190

Gringo

преди 1 месец

Добре, Никой от тук нататък няма да роптае против теб в тази държава . ЖИВОТЪТ си е само Твой , продължавай да си го живееш както си знаеш и намериш за добре , само мир да е !

189

Жена

преди 1 месец

До 188
С кое точно съм ви подлудила - с моите 2 коментара?! Държава става с работещи, отговорни хора - данъкоплатци. Баш такива като мен. Просто ми омръзна всеки в тая държава да роптае срещу бездетните жени.