Снимка: архив, БулФото

Болница "Лозенец" може да стане първото многопрофилно лечебно заведение за болнична помощ, осигуряващо комплексно лечение на деца.

Това става възможно с промяна в Закона за лечебните заведения, одобрена днес от правителството.
 
Промяната предвижда отмяна на параграф 5 от преходните и заключителните разпоредби на закона, съгласно който болница "Лозенец" е лечебно заведение към Министерския съвет и е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на МС.

Болницата е единственото лечебно заведение, на което статутът е определен на законово ниво.

Отмяната на параграфа ще създаде възможност за правителството да вземе решение по отношение на статута на болницата, превръщайки я в първото многопрофилно лечебно заведение за болнична помощ, осигуряващо комплексно лечение на деца.

Коментари Напиши коментар