Снимка: архив, БулФото

Излишък по националния бюджет в размер на 880,2 млн. лв. и дефицит по европейските средства от 287,6 млн. лева отчете финансовото министерство за първото тримесечие на годината.

Салдото по Консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към месец март е положително в размер на 592,7 млн. лв.

Основните фактори за превишението на приходите над разходите са добрите параметри по изпълнението на данъчните и осигурителните приходи по националния бюджет, съобщават от правителствената пресслужба.

Постъпилите приходи и помощи по КФП са в размер на 9 218,8 млн. лв. или 24,1% от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните и неданъчните приходи нарастват с 621,1 млн. лв. (7,3%), докато постъпленията от помощи са по-ниски.

Разходите по КФП (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към март 2018 г. възлизат на 8 626,2 млн. лв., което е 21,9% от годишните разчети.

Ръстът на разходите спрямо същия период на 2017 г. е основно поради по-високия размер на социалните плащания, свързан с базов ефект при разходите за пенсии от увеличението им от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през 2017 г. на размера на минималната пенсия (от юли и октомври), по-високи разходи за персонал (основно поради увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал в системата на средното образование) и нарастването на капиталовите разходи (основно по сметките за средства от ЕС).

Размерът на фискалния резерв  към 31 март е 10,1 млрд. лв., в т.ч. 9,5 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,6 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

 

Коментари Напиши коментар

22

Анонимен

преди 9 месеца

Веднага да се дадат за саниране на панелките, или на Шиши.Абе директно на Московията. Майната им на пенсионерите и безработните...

21

д-р Дрее

преди 9 месеца

За това пенсионерите с 200 лева пенсия а болните мрат , като пилци.

20

Анонимен

преди 9 месеца

Това пари лиса -900 милиона.
Той краля на кокаина Ескобар ги е изкарвал за полвин година