Снимка БГНЕС

Държавата се готви да премахне напълно горната граница за прием във военните училища и да няма ограничение за прием на студенти и курсанти. През септември МОН вече предложи веднъж увеличаване на тези бройки.
Пълното падане на тавана на бойките ще се случи, след като изтече срокът за обществено обсъждане на внесено снощи от служебния министър на образованието и науката проф. Сашо Пенов изменение в постановлението на Министерския съвет, което задава рамката за приема на студенти и докторанти, за чието обучение плаща държавата, известно като ПМС 64.

Предложеният от министъра текст гласи: "За Академията на Министерството на вътрешните работи и за висшите военни училища министърът на образованието и науката може да предлага на Министерския съвет за утвърждаване и по-голям от определения по реда на чл. 5 брой на приеманите за обучение студенти по професионално направление „Национална сигурност“ след мотивирано предложение на министъра на вътрешните работи, съответно на министъра на отбраната за необходимостта от обучение на курсанти при условията на чл. 142, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, съответно на чл. 172 от Закона за Министерството на вътрешните работи". Това се прави във връзка с кадрово обезпечаване на МО и МВР, допълва Пенов.

Аргументът за увеличението на бройките през септември беше "настъпили сериозни изменения на средата за сигурност в регионален и световен мащаб, оказващи съществено влияние за националната и колективна сигурност". Сега в доклада му до премиера Гълъб Донев и колегите му министри пише: "Динамичната и изменящата се геостратегическа среда, характеризираща се с все по-трудното идентифициране на същността и обхвата на заплахите и рисковете пред националната сигурност, налагат необходимостта от развиващо се качествено образование адекватно на съвременните предизвикателства пред военните структури и Българската армия".

В последните четири години максимално допустимият брой на приеманите за студенти в Академията на МВР в специалностите от направление "Национална сигурност" е намален "чувствително, като спадът е повече от 100%", отбелязва министър Пенов.

"Аналогична е ситуацията и с висшите военни училища. Текущият проблем възниква от това, че за посочените висши училища не е предвиден правен механизъм, който при установена необходимост от кадри за нуждите на Министерство на вътрешните работи (МВР) и Министерство на отбраната (МО) да регламентира утвърждаването на по-голям прием на студенти по професионално направление „Национална сигурност“, тъй като това направление не е включено в Списъка на приоритетните професионални направления", пише още министърът. Списъкът на въпросните направления бе приет преди няколко години, когато все още международната обстановка бе различна и обучението на курсанти не стоеше на дневен ред.
Сега 13 висши училища обучават в специалностите от направление "Национална сигурност". Курсанти обаче се обучават само в Академията на МВР, Военната академия „Георги Стойков Раковски“ – София, Националния военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново и Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ – Варна.

"Независимо от това, че професионалното направление може да се изучава в 13 висши училища, трябва да се подчертае, че само на завършилите Академията на МВР и висшите военни училища се осигурява задължителна служба в съответните структури“, допълва просветният министър.

Коментари Напиши коментар

44

Анонимен

преди 2 месеца

Разшират фабрика за продукция на л...на. Ще учат за стара съветска техника и тактика и ще смучат от бюджета , който работливи и предприемчиви хора, с кръв, с пот и борба с корупцията , пълнят със своите данъци.

43

Анонимен

преди 2 месеца

До кандидат - курсант Пилоти са на 50 бона заплати но няма самолети.

42

Да допълня...

преди 2 месеца

Никъде няма да се бием. Путин готви капитулацията.