Снимка: ВУЗФ

На 24 ноември 2022 г. във Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) беше учредена Балканската асоциация на икономическите университети. Асоциацията се създава по инициатива на висшето училище и обединява университети от България, Северна Македония, Турция, Албания, Черна гора и Косово.

Целта на Балканската асоциация на университетите по икономика е да създаде условия за сътрудничество и обединяване на съвместни усилия при предоставяне на образователни услуги в сферата на висшето образование, науката и обучението.

„Изключително се радвам, че днес слагаме начало на тази асоциация, която обединява икономически университети от Балканския регион. Вярвам, че обединените усилия за създаване на устойчива среда за висше образование, наука и академичен обмен, ще допринесат за икономическото развитие на нашия регион и в частност на висшето образование в областта на икономиката”, заяви при откриването на събитието ректорът на ВУЗФ проф. д.ю.н. Борис Велчев.

Сред основните цели и задачи на Балканската асоциация ще бъдат синхронизиране на програмите по икономика с цел улесняване на взаимното признаване на дипломи и периоди на обучение, мобилност на студенти, преподаватели и административен състав по програма „Еразъм+“, както и в рамките на други програми за мобилност.  Асоциацията ще осигурява възможност и за разработване и въвеждане на съвместни бакалавърски и магистърски  програми, включително чрез изграждането на междууниверситетски консорциуми.

Още по темата
Паралелно с това, учредяването на асоциацията цели засилено сътрудничество при обучението на докторанти и при реализиране на процедури за придобиване на научна степен „доктор на науките“, възможности за съвместни научно-приложни изследвания и разпространяване на резултати от проведени научни изследвания, сътрудничество по европейски проекти, организиране на съвместни научни събития, конференции и др.

За председател на УС на Балканската асоциация беше избран ректорът на ВУЗФ проф. д.ю.н.  Борис Велчев, а за зам.-председател - проф. Биляна Пулеска от АУЕ-ФОН. Асоциацията е отворена за присъединяване на университети от всички балкански държави.

Сред първите активности на Балканската асоциация на икономическите университети е съвместното организиране на международната конференция „Икономика на бъдещето”, която ще се проведе в София в периода 19-21 април 2023 г.

Научете повече на vuzf.bg

Коментари Напиши коментар

1

има ли

преди 2 месеца

по-анонимни университет и организации от споменатите в статията!?