Снимка: Bulgaria ON AIR

Обединеното училище "Добри Войников" в добричкото село Победа реализира успешно проект "Подкрепа за успех", финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". По него се назначават медиатори, които помагат на децата от малцинствата да научат български език. Основната цел е намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система.

Учебното заведение има 131 възпитаници, повечето от които са от ромски произход. Най-големият проблем, който се налага да преодоляват учителите, е, че децата не знаят български език – не са посещавали детска градина, не са общували, нямат елементарни навици за поведение в час. Те трудно общуват с учителите, защото предпочитат да говорят на майчин език.

"Бяхме постигнали някакви резултати към 2019 г. По време на пандемията и обучението от разстояние в електронна среда нещата се върнаха много години назад. Това е и една от причините да търся хора, които да ни съдействат при комуникацията с родителите и с децата", разказва директорът на ОУ "Добро Войников" Галина Тошкова.

Първият медиатор в училището е Мира Кирилова, назначена e преди три години по проекта "Подкрепа за успех". Той е насочен към намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система, както и към повторното им включване в образователния процес.

"Съвсем случайно зам.-директорът на училището попадна на публикация в интернет за едно момиче - Мира, което на доброволни начала обикаля селата, където има ромски деца в тежко състояние или деца в риск и помага. Прави онова, което всъщност са основни елементи в длъжностната характеристика на образователния медиатор", поясни Тошкова.

Самата Мира е от ромски произход, отгледана е от роднини, тъй като остава без родители на крехка възраст и е лишена от образование. Сега постепенно сбъдва мечтите си – вече е 11 клас в индивидуална форма на обучение. Тя се опитва да мотивира поверените ѝ деца.

"Казвам им, че аз преди съм нямала възможност да уча, но те могат, защото имат родители. Все пак се стараят хората да ги изпратят на училище и да им дават пример. Започнах в самостоятелна форма да уча, тъй като аз съм голяма и пак уча. Това не е срамно, да се учи. Така ги насърчавам", коментира Мира.

Отскоро Мира е горд притежател на шофьорска книжка и кола. За да може по-лесно да обхожда семействата заедно с колежката си Рефие Исмаил. Нейната история е не по-малко смайваща. Рефие е педагог бакалавър, а сега учи магистратура. До миналата година е била учител в областния град, но тук се чувства далеч по-полезна. Тя не дели грижата за собствените си малки момчета с тази за другите деца.

"Тук се чувствам на точното място. Имам възможност, помагам на деца, работим с деца в рискова категория - имат риск от отпадане от образователната система. Нашата функция е да мотивираме родителите, да им говорим за образованието", сподели тя.

Най-честото извинение за отсъствие на детето от училище е, че е болно или че му липсват дрехи и обувки. Затова в училището е създаден родителски клуб, а медиаторите лично се ангажират с дарителски кампании.

"Вече регистрираме някакъв напредък - децата вече знаят буквите. Едното почна да срича, другото даже може да смята до 20. Заради това, че двете медиаторки следобед работят индивидуално с различни деца, те са всеки ден в училище. Ходят след тях и всеки ден искат те да бъдат взетите. Много бавно и много трудно, но вече се виждат резултатите и те са положителни", каза още Тошкова.

Планира се проектът "Подкрепа за успех", финансиран по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" да обхване 1500 училища, а в различни дейности да се включат 120 000 ученици.

Вижте повече в репортажа на Bulgaria ON AIR

Коментари Напиши коментар

41

А БЕ

преди 2 месеца

ВИЕ СТЕ ИЗКУДКУДЯКАЛИ-РОМИ НЕ ХОДЯТ НА У-ЩЕ,СПОРЕД ТЯХ -САМО СИ ГУБЯТ ВРЕМЕТО

40

Нека да има такива

преди 2 месеца

проекти, но финансирането им да бъде справедливо. Ние, данъкоплатците, веднъж вече сме осигурили всички необходими условия тези деца да получат образование, макар че родителите на почти всички тях НЕ плащат на държавата никакви данъци, а само източват хазната. Дори нещо повече - на тези деца сме осигурили по-добри условия, отколкото на нашите, защото на нашите не им се полага училищен автобус и безплатна храна. Затова, нека сега този проект ДА ГО ПЛАТЯТ РОДИТЕЛИТЕ НА ТЕЗИ ДЕЦА или да отработват.

39

Анонимен

преди 2 месеца

Само програма за кастрация би им помогнала.