Снимка: БГНЕС

Пандемията и отмененото заради нея външно оценяване в 4-и и 10-и клас миналата година ще оставят без бонуси училищата и детските градини с високи резултати. Следващите три години школата, в които децата и учениците не се справят добре, също няма да получат допълнително финансиране за реализиране на програми или отделни мерки за повишаване на образователните резултати. Това става ясно от предложените за 14-дневно обсъждане промени в наредбата за финансиране на образователните институции, предава "Монитор".

Според досегашния й текст до 30 юни тази година образователният министър трябваше да предложи методология за определяне на образователните резултати на детските градини и училищата, въз основа на които да се предоставят този вид финансови стимули. С промените обаче се предлага срокът да се удължи до 30 юни 2024. Бонусите за школата, които се справят добре, и допълнителните средства за школата с ниски резултати зависят от методологията. Според нормативната уредба в допълнителния държавен стандарт за реализирането й трябва да се включат 2 задължителни елемента - резултатите от обучението и оценката от инспектирането. Пандемията възпрепятства провеждането и на двете.

В доклада с мотивите си за промяна на срока служебният образователен министър проф. Николай Денков посочва, че като измерител за определянето на добавената стойност на училищата при обучението на учениците се приемат резултатите по български език и литература и по математика от националните външни оценявания на учениците от 4-и и 7-и клас и резултатите от матурите в 12-и, като се сравняват тестовите резултати на един и същ випуск ученици в две различни времеви точки от тяхното обучение. "Предвид извънредната епидемична обстановка през 2020 г. не беше проведено национално външно оценяване за учебната 2019 - 2020 година на учениците в края на 4-и и на 10-и клас", обяснява министърът. Така няма как да се направи сравнение между два различни випуска. Проф. Денков допълва, че липсва и независима единна оценъчна система, измерваща резултатите на децата в детските градини, както и нормативно регламентирано изискване за оценка на степента на готовност на децата, постъпили в 1-и клас в училищата и утвърдена методика за извършването й. „Всички тези причини пораждат невъзможност за разработване и прилагане на методология за оценка на образователните резултати по отношение на детските градини, началните училища и обединените училища, което на практика оставя извън възможността да получават допълнителни средства за повишаване на качеството на образованието и образователните резултати почти половината от институциите", обяснява министърът.

Затова се налагало отлагане прилагането на методологията и за училищата, и за детските градини за срок от три години. "В този срок следва да бъде разработен и нормативно регламентиран приложим инструментариум за установяване на готовността на децата за постъпване в училище и на тази база ще бъде извършена оценка на образователните резултати на детските градини и началните училища, а също така се очаква да бъде завършен и един пълен цикъл на инспектиране на образователните институциите от Националния инспекторат по образованието", допълва проф. Денков.

С проекта на промените се предвижда и нов момент при финансирането на центровете за подкрепа за личностно развитие по време на пандемия. В тях се организират дейности по интереси спрямо утвърдена програма с определен брой часове. Когато обаче те не са изпълнили, финансирането им следва да бъде намалено. Миналата и тази година обаче провеждането на дейностите бе възпрепятствано от противоепидемичните мерки. Затова с промените се предлага да не се извършва намаление на средствата, когато поради извънредни обстоятелства провеждането на заниманията по интереси в центровете за подкрепа за личностно развитие през предходната календарна година е преустановявано за повече от два месеца.

Коментари Напиши коментар

2

от яслата

преди 1 месец

и дечицата да знаят , дойде ли комунист на власт , пари НЕМА .

1

Анонимен

преди 1 месец

Така е - за бюрократа спазването на "методологията" е самоцел. Няма пандемия, няма катаклизъм, щом не си спазил буквата на наредбата, прошка няма. Закостеняла неадекватност.