Снимка: БГНЕС

Поскъпване на тока от 1 юли искат енергодружествата, които внесоха своите предложения за цени в Комисията за енергийно и водно регулиране. Регулаторът взема решение за година напред, след като отчете внесените ценови заявления на всички участници в електроенергийната система.

Предложението на ЧЕЗ Електро предвижда цената на дневната тарифа да се увеличи с част от стотинката - 0.1 стотинка на кВтч, а нощната да бъде увеличена с 4.8 стотинки на кВтч. В същото време дружеството предлага намаляване на цената на енергията за битовите клиенти при измерване с една скала с 1.4 стотинки на кВтч. Това означава, че при средно потребление на едно домакинство от 270 кВтч на месец при двутарифно таксуване (200 кВтч дневно и 70 кВтч нощно потребление), увеличението на заплатената сума ще бъде с около 3.60 лева без ДДС, а при еднотарифно измерване тази сума ще намалее с близо 3.90 лева без ДДС.

В случай че бъде прието предложението на ЧЕЗ Разпределение, делът му в крайната цена на електроенергията ще се увеличи с 0.37 стотинки на кВтч. Това означава, че при средно потребление на едно домакинство от 270 кВтч на месец, увеличението на заплатената сума за мрежови услуги ще бъде с 99 стотинки, посочват от дружеството.

"EVN България Електроснабдяване" предвижда за битовите клиенти в Югоизточна България цените да са - дневна тарифа - 0,14118 /кВтч. (без ДДС), нощна тарифа - 0,05873 /кВтч. (без ДДС).
 
За мрежовите цени „Електроразпределение Юг“ (част от групата на EVN България) предлага на КЕВР да одобри нов модел на формиране на цената за достъп до разпределителната мрежа, заплащана от битовите клиенти. Според предложението цената достъп за битови клиенти би била постоянна компонента, изчислявана вече на база предоставена мощност за всеки обект вместо на база потребление.

Този модел действа от 2011 г. за бизнес клиентите на компанията, като той се прилага и в още 18 държави от Европейския съюз. С цел равнопоставеност дружеството предлага от 1 юли 2021 г. тя да е еднаква за битови и бизнес клиенти: 0,02617 лв./кВт./ден.
 
Така в заявлението на компанията цена пренос за мрежа ниско напрежение е с 15% по-ниска от действащата цена: 0,03037 лв./кВтч, при сегашна цена 0,03574 (без ДДС).

Така месечното потребление на средно домакинство в Югоизточна България (250 кВтч. дневна енергия и 90 кВтч. нощна енергия) би довело до увеличение от 1,47 лв (+2,1%) на стойността на тази фактура от сегашните 69,73 лева (с ДДС) на 71,20 лева (с ДДС), изчисляват от дружеството.
   
По отношение на заявлението за цени на „EVN България Топлофикация“ компанията предлага цената на топлинната енергия в Пловдив от 1 юли 2021 г. да бъде 107,81 лв./МВтч. (без ДДС).

Предложението на ЕНЕРГО-ПРО е за дневна тарифа 0.14517 BGN/kWh и нощна тарифа 0.05664 BGN/kWh. 
 
Общото увеличение за битовите потребители е в размер на 1,62%. Промяната е по-малка спрямо първоначално заявената поради окончателно уточняване на отчетните стойности на някои от ценообразуващите елементи, съобщават от дружеството.
 
Промяната в цените достъп и пренос през разпределителната мрежа на ЕРП Север е с 1.45% спрямо действащите цени, което се отразява с 0,37% на заявените крайни цени. ЕНЕРГО-ПРО не предвижда промяна в начина на определяне на цените на предлаганите услуги.

Коментари Напиши коментар

27

дърт

преди 1 месец

До У 32
От ЧЕЗ също, да не забравяме, че там отиват и печалбите.

26

дърт

преди 1 месец

По цените на тока (и не само) вече наближаваме съседната галактика!

25

Демократ

преди 1 месец

Напьлно сьгласен с коментар -38