Снимка: Pixabay

Индексът на цените на производител в селското стопанство за четвъртото тримесечие на
2020 г. се повишава с 15.8% спрямо същото тримесечие на 2019 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се увеличава с 19.9%, а на продукцията от животновъдството намалява с 5.3%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват ръст със 17.5%, като в растениевъдството те се увеличават с 20.9%, а в животновъдството е регистриран лек спад от 0.4%.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. спрямо същото тримесечие на 2019 г. се увеличават цените на: зърнените култури - с 18.0%, техническите култури - с 28.4%, фуражните култури - с 6.4%, пресните зеленчуци - с 2.2%, и пресните плодове - с 4.1%. Увеличение е отчетено в цените на: меката пшеница - с 15.6%, маслодайния слънчоглед - с 33.1%, царевицата за зърно - с 23.1%, главестото зеле - с 4.9%, ябълките - с 14.8%, и виненото грозде - с 21.7%. Понижават се цените на: фасула - с 11.7%, краставиците - с 1.0%, и картофите - с 21.9%.

Спрямо същото тримесечие на 2019 г. цените на живите животни намаляват с 10.0% в резултат на спад на цените на свинете - с 19.8%, на птиците - с 2.2%, и на едрия рогат добитък - с 0.3%, който не може да бъде компенсиран от увеличението на цените на дребния рогат добитък - със 7.4%. При продуктите от животновъдството е регистрирано намаление на цените с 0.2%, което е в резултат на по-ниските цени на кравето мляко - с 0.3%, биволското мляко - със 7.2%, и на кокошите яйца за консумация - с 3.6%. Увеличение е отчетено в цените на овчето мляко - с 1.3%, и  козето мляко - с 3.7%.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. спрямо 2019 г. по-високи са цените на: зърнените култури - с 19.3%, техническите култури - с 31.2%, и фуражните култури - с 9.9%. По-ниски са цените на пресните зеленчуци - с 5.3%, и пресните плодове - с 3.1%. Увеличение е отчетено в цените на: меката пшеница - с 20.4%, царевицата за зърно - с 19.8%, маслодайния слънчоглед - с 36.4%, бялото главесто зеле - с 3.8%, и виненото грозде - с 20.8%. По-ниски са цените на: фасула - с 8.6%, краставиците - с 6.6%, пипера - с 8.1%, и картофите - с 26.2%.

В животновъдството през четвъртото тримесечие на 2020 г. спрямо 2019 г. цените на живите животни се понижават с 2.7%. Регистриран е спад в цените на свинете - с 5.8%, козите - с 3.4%, и на кокошките носачки - с 9.6%. Увеличение има в цените на едрия рогат добитък - с 2.5%, и овцете - с 2.4%. Цените на продуктите от животновъдството отбелязват ръст от 2.0%, което е в резултат на увеличението на цените на кравето мляко - с 2.2%, овчето мляко - с 8.9%, и на козето мляко - със 7.9%. Намаление е отчетено в цените на кокошите яйца за консумация - с 2.6%.

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2020 г. е по-нисък с 4.5% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 3.8% спрямо 2019 година.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. спрямо съответното тримесечие на 2019 г. намаление е отчетено в цените на: посевния и посадъчния материал - с 3.5%, електроенергията и горивата - с 16.1%, и на минералните торове - с 9.7%, което не може да бъде компенсирано от повишението в цените на: продуктите за растителна защита - с 0.6%, ветеринарномедицинските продукти - с 2.0%, и фуражите - с 3.9%.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. спрямо 2019 г. намаление е отчетено в цените на: посевния и посадъчния материал - с 1.3%, електроенергията и горивата - с 14.1%, минералните торове - с 9.5%, и продуктите за растителна защита - с 1.3%, което не може да бъде компенсирано от повишението в цените на: ветеринарномедицинските продукти - с 4.5%, и фуражите - с 3.5%.
 

Коментари Напиши коментар

7

Анонимен

преди 9 месеца

Иначе инфлацията дават, че и 2-3%

6

абоната е на ~~~~~~~

преди 9 месеца

Може и да е + ~16%, но държавния дълг е нараснал със 6,4%.Все повече ми харесва соца...в сравнение с днешния грабеж на обикновения българин.

5

Анонимен

преди 9 месеца

Според експерти Сибир ще се превърне в световната житница заради затоплянето на климата. Май ще познаят.