Видео 22.05.2020

По-ниската ставка на ДДС за туризма нямало да се отрази на цените

Видео

1 / 1736