Снимка: ИК "Сиела"

"Кои сме ние и как сме стигнали до тук" на Дейвид Райки е за геномната революция в изучаването на човешкото минало. Тази революция се състои в лавината от открития въз основа на данни, взети от целия геном – което означава, че се анализира целият геном наведнъж, вместо само малки участъци от него, като например митохондриалната ДНК. Революцията е станала още по-мощна благодарение на новите технологии за извличане на практически целогеномна ДНК от древни хора.

Аз не се опитвам да проследявам историята на генетичните изследвания в миналото – десетилетията научен анализ на човешките вариации започнал с проучването на скелетните вариации и продължил с изучаването на генетичните вариации в съвсем малки отрязъци от човешкия геном. Тези усилия са довели до прозрения за популационните отношения и миграции, но те бледнеят в сравнение с поразителната информация, носена от невероятните траншове данни, започнали да се появяват след 2009 г. Преди и след тази година проучванията на едно или няколко места в генома понякога ставаха основа на важни открития, давайки доказателства в полза на някакви сценарии за сметка на други. И все пак генетичната информация преди времето около 2009 г. беше в голямата си част периферна за изследванията на човешкото минало в други области – бедна прислужница за основното занимание на археологията. От 2009 г. насам обаче целогеномните данни започнаха да оспорват отдавна възприети възгледи в археологията, историята, антропологията и дори езикознанието – и да разрешават споровете в тези области.

Революцията на древната ДНК бързо преобръща възприетите представи за миналото. И все пак до момента няма книга от работещ генетик, която да излага влиянието на новата наука и да обяснява как тя може да бъде използвана за установяването на убедителни нови факти. Резултатите, които са необходими, за да бъде схванат обхватът на революцията на древната ДНК, са разпръснати сред трудночетими, изпълнени с професионален жаргон научни статии, понякога допълвани от стотици страници непроницаеми бележки за методологията.

В "Кои сме ние и как сме стигнали дотук" моят стремеж е да предложа на читателите ясен поглед от този невероятен прозорец към миналото – да предоставя книга за революцията на древната ДНК, предназначена както за непрофесионалния читател, така и за специалиста. Целта ми не е да представя синтез – областта се движи прекалено бързо.

Докато стигне до читателите тази книга, някои новости, които тя описва, ще са надминати или дори опровергани. През трите години, откакто започнах да пиша, се появиха много нови открития, така че голяма част от онова, което описвам тук, се основава на резултати, получени след захващането ми с него. Надявам се читателите да възприемат въпросите, които обсъждам, като примери за подривната сила на целогеномните изследвания, а не като окончателно обобщение на състоянието на науката.

Моят подход е да преведа читателите през откривателския процес, при което всяка глава служи като аргументация, целяща да отведе читателите, които може да са дошли с една гледна точка, когато са започвали, до друго място, когато приключат. Опитвам се да се възползвам от централната роля на моята лаборатория в революцията на древната ДНК, като разказвам историята на собствената ми работа там, където е уместно – тъй като това е тема, по която мога да говоря с голяма тежест, – и същевременно обсъждам трудове, в които не съм участвал, когато това е решаващо за разказа.

Тъй като следвам този подход, книгата обръща несъразмерно внимание на работата от моята лаборатория. Извинявам се, че съм успял да спомена по име само една много малка част от хората, дали не по-малко важни приноси. Моята главна задача е била да предам въодушевлението и изненадата от геномната революция и да отведа читателите на едно убедително описателно пътешествие през нея, а не да пиша научен обзор.
 

Коментари Напиши коментар

1

Асан

преди 3 месеца

И намери ли го :)))