Източник: Reuters

С настъпване на лятото прохладните паркове и градинки стават все по-примамливи места за отдих. Но в необработените с препарати тревни площи реална опасност представляват кърлежите, които пренасят различни причинители на заболявания, един от които е този на Лаймската болест – Borrelia burgdorferi.

Лаймската болест е широко разпространено заболяване, което протича хронично и обикновено регистрираните случаи са спорадични. Основните органи, които засяга заболяването, са кожата, нервната система, ставите и сърцето. Причинителят на заболяването е сравнително неустойчив в околната среда и под въздействието на дезинфектанти бързо загива. Предаването е трансмисивно – чрез ухапване от кърлеж, в чиято слюнка се съдържат микроорганизмите. Същевременно кърлежът се храни с кръв от съответния си гостоприемник. Възприемчивостта е всеобща, но само част от ухапаните развиват клиничната картина на заболяването.

Заболяването се разделя на три стадия, като първите два се водят ранни, а третият – съответно късен. Характерно за заболяването е цикличното протичане в симптоматиката. След инкубационен период от няколко дни до месец се развива характерната клинична картина.

Първият етап се характеризира с т. нар. хронична еритема мигранс, която най-общо представлява възпалителен процес в мястото на ухапване от кърлежа. Около входната врата се сформира червено на цвят петно, което постепенно започва да нараства в периферията си. Постепенно неговият център започва да избледнява, а лезията придобива пръстеновидна форма.

Възможно е размерът на кожната лезия да достигне 10-15 см в диаметър.

Описанието на клиничната картина на Лаймска болест можете да намерите в статията на д-р Ралица Иванова в Puls.bg

Коментари Напиши коментар