Снимка: Pixabay

Европейската комисия одобри българска схема в размер на 15,3 милиона евро (30 милиона лева) в подкрепа на предприятията, извършващи дейност в туристическия сектор, засегнати от пандемията от коронавирус. Мярката беше одобрена съгласно Временната рамка за държавна помощ.
 
Помощта по схемата ще бъде под формата на преки безвъзмездни средства. За да отговаря на условията, дадено дружество трябва да е регистрирало разлика от най-малко 256 евро (500 лева) между оборота си (без ДДС) за 2019 г. и оборота си (без ДДС) през 2020 г., в съчетание с държавната помощ, получена през 2020 г. и през 2021 г. Освен това дружеството трябва да е регистрирало оборот (без ДДС) по-висок от 256 евро (500 лева) както през 2018 г., така и през 2019 г. Целта на мярката е да се помогне на бенефициерите да посрещнат нуждите си от ликвидност и да продължат дейностите си по време на пандемията и след нея.
 
Комисията установи, че българската схема отговаря на условията, посочени във Временната рамка. По-специално, помощта i) няма да надвишава 2,3 милиона евро на бенефицер; и ii) ще бъде предоставена не по-късно от 30 юни 2022 г. Комисията стигна до заключението, че мярката е необходима, подходяща и пропорционална за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на държава членка в съответствие с член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС и условията, определени във Временната рамка. Въз основа на това Комисията одобри мярката съгласно правилата на ЕС за държавната помощ.


 

Коментари Напиши коментар

17

Анонимен

преди 4 месеца

Нека кражбите започнат сега....

16

ПРЕВОД

преди 4 месеца

Тази помощ е за - Къщи за Тъщи .Гешев вместо да ги Конфискува , набутва още пари в тази Корупция .Правителството не е ли наясно със схемата за Кражби от Данъците Ни ?

15

Анонимен

преди 4 месеца

За момент реших че са одобрили някаква помощ, но после видях, че става дума за 13 милиона евро. То докато стигнат до независимия бизнес ще са 5, като се разделят 5 милиона на 5000 фирми отиде по 1000 евро на фирма.