Снимка: Pixabay

Европейците считат, че изменението на климата е най-сериозния проблем, пред който е изправен светът. Това сочат резултатите от новото проучване на Евробарометър.

93% от участниците в него са на мнене, че това е сериозен проблем. 78% от хората пък считат проблемът за много сериозен. Над една четвърт от анкетираните са избрали някой от следните отговори изменението на климата (18 %), влошаването на състоянието на природата (7 %) или здравословните проблеми, дължащи се на замърсяване (4 %).

90% от запитаните са съгласни, че емисиите на парникови газове следва да бъдат сведени до минимум,като същевременно се компенсират оставащите емисии, за да стане ЕС неутрален по отношение на климата до 2050 г. Близо девет от всеки десет европейци (87 %) считат, че е важно ЕС да определи амбициозни цели заувеличаване на използването на енергия от възобновяеми източници, като същият процент счита, че е важно ЕС да предостави подкрепа заподобряване на енергийната ефективност.

Мнозинството (64 %) от гражданите на ЕС вече предприемат индивидуални действия в областта на климатаи съзнателно правят устойчив избор в ежедневието си. На въпроса кой отговаря за борбата с изменението на климата,гражданитеподчертаха необходимостта от структурни реформи, които да съпътстват индивидуалните действия, като посочиха националните правителства (63 %), предприятията и промишлеността (58 %) и ЕС (57 %). Над осем от всеки десет от анкетираните европейци (81 %) са съгласни,че чистата енергия следва да получи по-голяма публична финансова подкрепа, дори ако това води до намаляване на субсидиите за изкопаеми горива. Три четвърти от европейците (75 %) считат, че инвестициите в икономическото възстановяване следва да са насочени основно към новата зелена икономика.

Още по темата
Ясно изразена е позицията, че борбата с изменението на климата създава възможностиза гражданите на ЕС и за европейската икономика. Почти осем от всеки десет европейци (78 %) са съгласни, че предприемането на действия в областта на климата ще доведе до иновации, които ще направят европейските дружества по-конкурентоспособни. Почти осем от всеки десет анкетирани (78 %) са съгласни, че насърчаването на експертния опит на евросъюза в областта на чистите технологии в държави извън него може даспомогне за създаването на нови работни места.

Седем от всеки десет европейци (70 %) считат, че намаляването на вноса на изкопаеми горива може да бъде от полза за икономиката на съюза. Над седем от всеки десет европейци (74 %) са съгласни, черазходите за щетите, причинени от изменението на климата, са много по-високи от инвестициите, необходими за екологичния преход.
 

Коментари Напиши коментар

48

Истината

преди 2 месеца

Зелените талибани сте много зле. Първо, защото глобалното затопляне в в резултат на човешката дейност е мит. Има промяна на климата само това.Второ, защото човешкия вид и човешкия живот а по-важни от тези на животните (примера с мечката в Белица). Трето, на 100% съм сигурен, че излседването е правено в Германия, само там са с толкова проити мозъци.

47

хм

преди 2 месеца

За съжаление, атмосферата и климата нямат граници. Европа ще си затвори ТЕЦовете, а Китай, Индия и т.н. ще отварят нови. И какъв ще е крайния ефект за климата? Нулев, ако не и отрицателен. Или мерките ще важат за всички или няма смисъл от подобни упражнения.

46

Анонимен

преди 2 месеца

До Веселинъ 7112136860 - Айде хващай камилата, магарето, еднодръвката и шнорхела и отивай да си набавиш суровините за устройството от което пишеш тука ;)