Снимка: Reuters

Общото равнище на уменията на българите в областта на цифровите технологии е най-ниското в целия Европейски съюз. Това показва новия доклад на Европейската комися за индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI).

Оказва се, че делът на хората с поне основни умения в областта на цифровите технологии възлиза едва на около 29% от населението, докато средно за ЕС този дял е 57%.

Тази тенденция за изоставене от средните за съюза нива се наблюдава и при младите хора - 54% от младежите на възраст между 16 и 24 години имат поне основни умения, спрямо средна стойност за ЕС от 81%.

Хората с по-напреднали потребителски умения в интернет или тези с над основните цифрови умения възлизат на 11% от общия брой, което е малко по-малко от една трета от осреднените стойности за ЕС.

Въпреки постоянното повишаване на търсенето на професионални IT кадри в страната, България изостава и по специалисти в областта - едва 2,3% от общата заетост, при средни 3,7% за ЕС. Като положителен се отчита фактът, че жените са добре представени в сектора и са изравнени със стойностите за целия блок.

Изследователите коментират, че образователната система в България е в процес на реформа на всички равнища и въпреки че мерките не са изцяло в синхрон с мащаба на цифровата трансформация, все пак е засилен акцентът върху цялостното подобряване на уменията. Позитивна мярка е въвеждането на компютърно моделиране в часовете на третокласниците и задълбочената насоченост към Информационни технологии в по-горните курсове.

Отчитат се и усилията за подпомагане на професионалното образование и обучение, което би позволило на учениците да се ориентират към професии, при които има недостиг на пазара на труда. Въпреки лекото увеличение на студентите в специалности по Информационни-компютърни технологии обаче, Европейската комисия смята, че изучаващите природни науки, математика и физика продължава да бъде твърде малък.

Заключението на специалистите показва, че въпреки полаганите усилия за справяне с ниското ниво на цифрови умения, за България ще бъде полезно да има всеобхватна стратегия за умения в областта на цифровите технологии, за да се занимае с проблема, както чрез образователната система, така и чрез повишаването на квалификацията на работната сила.

Коментари Напиши коментар

78

Да бе, даааа

преди 6 дни

Лъжи - в автобуса всеки се е забил в телефона. Всеки втори си има ютюб канал и се прави на влогър. Търгува се с криптовалута. Пълни се академията на Светлин Наков...
Какви ми ги пишете???!!! И децата вече имат таблети, телефони, фейсбуци и прочие...
Даже затова сме и на дъното - защото всеки вече има профили и ютюб канали за печелене на някакви пари от влогърство !..........

77

Анонимен

преди 6 дни

Абсолютни лъжи!Я сега напишете, че в Северна Корея всеки ученик има таблет.Хо хо хо!

76

девойка-французойка

преди 6 дни

И кво като сте на последно място, на кой му пука ?