Снимка: Reuters

България се нарежда на последното 28-мо място от всички държави членки на Европейския съюз в панела "Внедряване на цифрови технологии" в доклада на Европейската комисия за индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI).

Данните от доклада показват, че българските предприятия се затрудняват да се възползват от възможностите, предоставяни от търговията в онлайн пространството.

Едва 6% от българските фирми продават онлайн (в сравнение със 17% средно за ЕС), 3% от всички реализират трансгранични продажби и само 2% от оборота им е от търговия онлайн.

Макар българите да ползват интензивно социалните медии за лична употреба, само 9% от предприятията ги използват за популяризиране на бизнеса си в сравнение с 21% средно за ЕС.

Според изследователите, броят на фирмите с висок индекс на интензивност - такива, които използват повече от една технологии в мрежата - представляват само 7,81% от всички предприятия. Като положителен се отчита фактът, че 23% от дружествата споделят информация онлайн, при средна стойност за ЕС 34%.

Експертите отбелязват, че страната ни вече има готова концепция за цифровизация на българската индустрия и национална стратия, финансирана от фондовете на ЕС, която би трябвало да ускори този процес.

Уточнява се, че за България е важно да се възползва от финансираните от ЕС проекти, които ще насърчат сътрудничеството между предприятията и научноизследователските центрове. Те би трябвало да улеснят трансфера на знания, да подпомогнат създаването на фирми в резултат от научната дейност на университетите и да привлекат капитал.

"Устойчивостта и резултатите от тези проекти са от жизненоважно значение за бъдещите инвестиции както по отношение на инфраструктурата, така и по отношение на мерките с незадължителен характер.", се казва още в доклада.

Коментари Напиши коментар

22

КиРо

преди 1 седмица

Ами много ясно, къде да бъде ?!!

21

Анонимен

преди 1 седмица

Поръчваш артикул за 5 лв, а транспорта ти излиза 7 !!!
Когато транспорта излиза по-скъпо от артикула е нормално да е така !!!

20

Анонимен

преди 1 седмица

Защо се очудвате?
Баща ми е на 81 г,технически грамотен е,но не знаи и не е ползвал интернет.мисля че за хора на подобна възрас + е нещо съвсем нормално!