Иновативен фонд с автоматизиран инвестиционен модел привлече над 5 млн. лв. за 3 месеца

Голям интерес към автоматизираното инвестиране в борсово търгувани фондове, което се предлага във вид на фонд с алгоритъм за първи път в България, регистрира ЕЛАНА Фонд Мениджмънт в края на 2021 г., след като нетната стойност на активите на иновативния фонд ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy се повишиха с 5 млн. лв. само за три месеца.

Фонд мениджърът удължи промоционалния период без такси вход за инвестиции във фонда до 31 март 2022 г.  Така всеки, който инвестира в първите три месеца на годината, няма да плаща такса вход, както и такса изход, ако реши да изтегли средствата си с дохода.

Автоматизираният инвестиционен модел е на известната американска компания Ned Davis Research. Той инвестира в кошница от най-ликвидните американски борсово търгувани фондове, като чрез алгоритъм всеки месец се променя делът на борсово търгуваните фондове, свързани с акции и облигации. Алгоритъмът се базира на прогнозиране на движенията на финансовите пазари и икономическото развитие от комплект от обективни индикатори. През последните 20 години моделът е показал, че успява да минимизира ефекта от кризисните периоди на големи спадове като дотком кризата през 2000-2001 г., глобалната финансова криза от 2008 г. и други критични периоди.

Само за 3 месеца през 2021 г. при волатилни пазари инвестицията във фонда е постигнала близо 6% доходност. Сравнението на годишните резултати за инвестиционния модел спрямо избрания бенчмарк, който е съставен от 60% глобални акции и 40% глобални облигации, показва устойчиво предимство.

„Моделът приключва 2021 г.  с брутна печалба от над 19%. За последните 3 г. той носи по 65.7% или 18.3% на година. За 2021 г. бенмаркът е донесъл общо малко над 9% на инвеститорите, а за последните 3 г. – 48.4%, което е равносилно на 14.1% на година за периода“ – посочва Ивайло Пенев, CFA, MBA, ръководител „Управление на активи“ и член на Съвета на директорите в ЕЛАНА Фонд Мениджмънт.

Резултатите на взаимните фондове в България показаха повишен интерес през 2021 г. С близо 39 млн. лв. се увеличи нетната стойност на активите на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт през изминалата година, като дружеството управлява общо активи на стойност 185.2 млн. лв. Ръстът на активите се дължи както на непрекъснато увеличаващия се брой инвеститори, които виждат ползата от това парите им да работят за печалба чрез взаимните фондове, така и на постигнатата отлична доходност.

Подробна информация за ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy

Източник на данните: БАУД, NDR.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа