За цената на стоката труд

 

Труда е стока, като всяка друга…

 

Ще се опитам да бъда по-прецизен и затова ще започна с безусловното:
- При Капитализма, (за разлика от комунизма) всяка стока има справедлива цена!
- Труда е СТОКА, като всяка друга…

 

Да уважим статистиката:

- В края на 2013г. издръжката на живот достигна до 565 лева месечно.

- „Работещите бедни” (получаващи по-малко от 400 лв. месечно) са 1,7 млн., от общо 3,25 млн. заети. Макар, че според мен „работещи бедни” са всички, които получават нетно трудово възнаграждение под „Обществения минимум” от 564 лв. месечно, колкото са необходими на възрастен човек да покрива обществените си нужди.
- Същевременно „Спестяванията” на “населението” (седмината милиардери) нарастват и към края на октомври са се увеличили с близо 1,6 млрд. лв. и достигат 36,5 млрд. лв., което е ръст от 8,5% годишно.

(А колко милиарда са изнесени в чужбина – ги знаят само ЦРУ и КГБ)

 

Парадокса:

- При 1,7 милиона „работещи бедни” (55% от заетите), лишаващи се от елементарни обществени потребности, имаме и 1,6 милиарда „спестени” пари, от около 1% от „заетите”…

 

Извода ми е:

1. Работа има.

2. Пари се изработват достатъчно.

3. Разпределението на изработеното, обаче, е несправедливо. Труда, като стока струваща минимум 565 лева, се заплаща крайно несправедливо!

 

Какво да се прави? Каква е реалната цена на труда днес?

1. Всяко производство трябва да се възпроизвежда (влиза в цената на стоката).

2. Всеки човек трябва да се възпроизвежда (влиза в цената на стоката).

- Цената на един работещ без професия предполага да се облече, сгрее и да иде на работа, да прочете вестник и да се възпроизведе, като отгледа и образова наследника си, което включва:

1 обществен + 1 социален (не жизнен) минимум или 565 + 245 = 810 лв.

3. Статистиката твърди: - БВП е 48% от средноевропейския, а средните ни доходи 21% - явно труда се заплаща над два пъти по-несправедливо отколкото в Е.С.

Да погледнем цената на труда през БВП.

- Пресметната през БВП, цената на неквалифицирания труд трябва да е нето не 340лв., а около 777 лева… и при 37,5% задължителни данъци и осигуровки, ФЗЦ на труда става 1168 лева.

 

Според мен, за да е заплатен справедливо треда на българите, с КТ и КСО би следвало да се приеме (и въведе със стъпка 20 лв./месечно), “стартова” заплата:

1. З необразования труд от 777 лева.

2. За работник с професия, справедливо е цената да е поне с 1/3 повече или около 1040 лева.

3. За  “средно специално образование”, 2/3 повече – около 1300 лева.

4. За Бакалавърска специалност – двойно – около 1550 лева.

5. За Магистър – 2,5 пъти – около 2000 лева.

6. За  Доктор – 3-4 пъти или около – 2500 лева.

 

Освен това…
- При изпълнени условия за пенсия „Минималната пенсия за труд” следва да е 1/3 от Минималната заплата.

- Сумарно, „Социалните помощи” за пълнолетни да са  “макс.макс.” до „Социалния мин.” от 245 лв.
- „Майчински” да се изплащат само на пълнолетни в размер 80% от заплатата на майката (МРЗ), но не повече от СРЗ за предходната данъчна година.

 (По Конституция – Грижата за децата до 18 г. е на техните родители).

- „Детско подпомагане” на семейството – 10% от „Социалните помощи” за пълнолетни и  родителите да не плащат ДОД, за 20 години, след първо раждане.

 

- „Инвалидните пенсии” не са Пенсии – Трябва да се формулират като „Инвалидно здравно обезщетение” и да се изплащат от „Здравните осигуровки” (не внасяме „здравен данък”, нали).

 

В заключение – Доходите от труд и собственост са източници за Социална политика:
1. Около 2/3 от ФЗЦ на труда са Данъци и Осигуровки.

( За трета категория Труд са 37,5% + 20%ДДС + 10% акцизи и др. или Общо: 67,5% от заплатите и 30% от пенсиите!)

2. Данъка за Собственост (дивидент) е… само 5% и има „таван” за осигуровките от 2 400лв., с която, в нарушение е на Конституцията – Чл.6 (2), се крадат от социалните системи годишно около 3-400 милиона)

3. По-ниските заплати и пенсии са ЗАПЛАТЕН НЕСПРАВЕДЛИВО ТРУД и са форма на КРАЖБА, чрез държавно насилие или по-точно… узаконен ГРАБЕЖ…!!!

- Затова и Е.С. настоява за минимална заплата поне 400 евро чисто!

 

Коментари Напиши коментар

2

аз тук

преди 6 години

До az tamАз имам идея откъде: на 10.11.1989 г. външния дълг на държавата ни бе около 12 млрд. USD, сега по официалния отчет на БНБ е около 38 млрд. евро или около 50 млрд USD, тоест едни около 38 млрд.USD са в държавата, но откраднати и стоят "на тъмно". Крадците се знаят, просто трябва да им се вземат парите. Тия неща за тия пари се знаят в ЕС, затова оттам настояват за 400 евро мин. заплата и т.н.

1

az tam

преди 6 години

Подкрепям с две ръце. Даже всичко по три да умножим. Иии идея откъде ще дойдат тези пари Румене, имаш ли?