програма 23.10.2017

Fishing and Hunting

сега По следите на плячката - Трофеят на моя живот
22:00 Ловна треска - Гълъби и фазани в Надьсалонта
22:30 На лов за криворогия в Яношхаза
23:00 Риболов без граници -За шаран на мач-прът със Жолт Бензар
23:30 Бъди там! - Риболовни прътиi
00:00 Рибен рай - По следите на едрите шарани 17. част - Между два фронта в Палоташ
00:30 С Пупа - Cult and G carp 1. част
01:00 С Пупа - Cult and G carp 2. част
01:30 На фокус Йожеф Ач - За шаран в Трансилвания
02:00 По следите на плячката - Трофеят на моя живот
02:30 Ловна треска - Гълъби и фазани в Надьсалонта
03:00 На лов за криворогия в Яношхаза
03:30 Риболов в Австралия - Пеликан уотърс
04:00 Кухнята на любителите на риба - С Имре Уйвари
04:30 Мач-риболов - Основи на улова на червеноперки