програма 18.08.2017

Fishing and Hunting

05:00 Ловна треска - Поваляне на първия самец в Мадярнандор
05:30 На лов за криворогия от Яношхаза
06:00 Ловна треска - Посока: Чудесната Африка - 3. част
06:30 Рибен рай - По следите на едрите шарани 17. част - Между два фронта в Палоташ
07:00 Бъди там! - В кухнята
07:30 На лов за зъбати - Улов в плитки води
08:00 Мач-риболов - Шарани от дълбините
08:30 Кухнята на любителите на риба - С Томаш Валтер
09:00 The Fishing TV Show - Крайбрежен риболов
09:30 С Пупа - Na bode mrazu - Или липаните не мръзнат 1. част
10:00 С Пупа - Na bode mrazu - Или липаните не мръзнат 2. част
10:30 Fishing&Hunting Събития - Fishing & Hunting EXPO 2017 Букурещ
11:00 Улови и пусни - Сектор A
11:30 Страстен улов на едри шарани с Томаш Чьоргьо - лято
12:00 IHR Приключения - Амазония 3. част
12:30 Поколение шарани - По диви води 1. част
13:00 Франк Пизон - Децата на брега
13:30 Зеленият ад
14:00 Елени от Хомокмейдь
14:30 Начало на сезона през септември в Яношхаза
15:00 Ловна треска - Посока: Чудесната Африка - 4. част
15:30 Рибите не разказват
16:00 Риболовни излети - По следите на щуките
16:30 Риболов без граници - Нощта на амурите
17:00 Тhe_fishing_tv_show - За шаран за един ден
17:30 Кухнята на любителите на риба - Със Золтан Бажика
18:00 Риболов в Австралия - Риболов на островите Абролхос 2. част
18:30 Решаващ изстрел - Скачащ крокодил
19:00 Пейтер Пал Халми - Есенен пейзаж с унгарска четка
19:30 Мач-риболов - Мрени на фидер
20:00 Зона за рибари - Бърз улов на шарани
20:30 Рибен рай - Томаш Пуц и Габор Шипош - Идеи от FermentX за летния риболов
21:00 За шарани на езерото Тиса
21:30 Ловна треска - Гълъби и пъдпъдъци в Надьсалонта
22:00 Виктор Такач - Подножието на Алпите
22:30 Ловна треска - Посока: Чудесната Африка - 5. част
23:00 На фокус Йожеф Ач - Шарани от Харомфа
23:30 Сомове от дълбините на Ебро
00:00 На лов за зъбати - Танцувайки със щуки
00:30 Зона за рибари - Бърз улов на шарани
01:00 Рибен рай - Томаш Пуц и Габор Шипош - Идеи от FermentX за летния риболов
01:30 За шарани на езерото Тиса
02:00 Ловна треска - Гълъби и пъдпъдъци в Надьсалонта
02:30 Виктор Такач - Подножието на Алпите
03:00 Ловна треска - Посока: Чудесната Африка - 5. част
03:30 Поколение шарани - По диви води 1. част
04:00 Франк Пизон - Децата на брега
04:30 Зеленият ад