програма 18.08.2017

ТВ Европа

05:00 Новини, спорт и времето на 30 минути
09:00 новини
09:15 Спорт
09:30 Новини
09:45 прогноза за времето и спорт
10:00 Новини
10:10 Прогноза за времето
10:15 Топ шоп
10:30 новини
10:40 " Евромакс"
11:00 Новини
11:15 Топшоп
11:30 Новини
11:45 Телестар
12:00 Новини
12:15 Топ шоп
12:30 новини
12:45 прогноза за времето и спорт
12:55 Прогноза за времето
13:00 Централни обедни Новини
13:25 Прогноза за времето
13:30 новини
13:45 Телестар
14:00 Новини
14:15 "В обектива"
14:30 новини
14:45 Топ шоп
15:00 Новини
15:15 "В обектива"
15:30 новини
15:45 ч.- Телепазар
16:00 Новини
16:10 Прогноза за времето
16:15 Телевизионен пазар
16:30 новини
16:35 Спорт
16:45 Телестар
17:00 Новини
17:25 Прогноза за времето
17:30 новини
17:35 Спорт и времето
18:00 Новини
18:10 Бизнес темите
18:30 Централна емисия Новини
19:15 Прогноза за времето
19:20 Спорт
19:30 новини
19:40 "Бъдете здрави"
20:00 Новини
20:10 Спорт и времето
20:30 новини
20:40 Бизнес темите
21:00 Вечерни Новини
21:45 прогноза за времето и спорт
22:00 Новини
22:20 прогноза за времето и спорт
22:30 новини
23:00 Вечерен новинарски блок
00:00 05.00 Нощен новинарски информационен блок