програма 19.08.2017

Planeta Folk

сега "Музикална съкровищница" - фолклорна програма
16:30 "Картини от България" - музикална импресия
16:40 "Пъстра броеница" - фолклорна програма
17:00 "Традиция и новаторство" - модерен фолк
17:30 "Звездите на България" - музикален гост и инфо
18:00 "Музикален пъзел" - избрани песни
18:30 "Добра среща " - музика по избор на зрителите
20:30 "Бащино огнище" - предаване за традициите, премиера
21:00 "Гласове от България" - музикална програма
21:30 "Поздрав от България" - избрана фолклорна програма
22:30 "Картини от България" - музикална импресия
22:40 "Фолклорна китка" - избрани песни
23:00 "Музикална съкровищница" - фолклорна програма
23:30 "Музикален пъзел" - избрани песни
00:00 "Песните на България" - музикална програма
00:30 "Картини от България" - музикална импресия
00:40 "Пъстра броеница" - фолклорна програма
03:00 "Картини от България" - музикална импресия
03:10 "Звездите на България" - музикален гост
03:30 "Това е България" - музикално информационно предаване
04:00 "Традиция и новаторство" - модерен фолк
04:30 "Фолклорна китка" - избрани песни