програма 26.06.2017

ORT

сега "Първо студио" - пряко
19:50 "Нека да говорят" с Андрей Малахов
21:00 "Време"
21:25 Премиера. "Суфльор". Сериен филм
23:15 "Вечерният Ургант"
23:50 "Познер"
00:50 "Насаме с всички"
01:40 Нощни новини
01:55 "Нека да говорят" с Андрей Малахов
02:50 "Хайде да се оженим!"
03:35 "Пробни покупки"
04:00 "Мажор". Сериен филм