програма 18.08.2017

ORT

05:00 Новини
05:05 "Кралица на играта" - Продължение
06:00 Телеканал "Добро утро"
09:00 Новини
09:15 Телеканал "Добро утро"
09:30 "Пробни покупки"
10:00 "Живей здравословно!"
11:00 "Модна присъда"
12:00 Новини (със субтитри)
12:25 "Насаме с всички". Програма с Юлия Меншова
13:20 "Времето ще покаже"
15:00 Новини (със субтитри)
15:15 "Времето ще покаже"
16:00 "Мъжко / Женско"
17:00 "Времето ще покаже"
18:00 "Вечерни новини" (със субтитри)
18:45 Премиера. "В действителност"
19:50 "Поле на чудесата"
21:00 "Време"
21:30 Премиера
23:30 Комедия
00:55 Филм
03:15 Премиер