програма 18.08.2017

Da Vinci Learning

05:00 "Обикновени чудеса"
06:00 "e? Проект"
06:30 "e? Проект"
07:00 "Експресът на учените"
07:25 "Експресът на учените"
07:50 "Фокуси"
08:05 "Гастрономи"
08:20 "Гастрономи"
08:35 "Сръчни пръсти"
08:55 "Сръчни пръсти"
09:15 "Всичко за децата"
09:45 "Всичко за децата"
10:25 "За играчките"
10:35 "За играчките"
10:45 "Спортна лаборатория"
11:00 "Спортна лаборатория
11:15 "Въпросите на Мили"
11:25 "Въпросите на Мили"
11:35 "Въпросите на Мили"
11:45 "Експресът на учените"
12:10 "Експресът на учените"
12:35 "Фокуси"
12:50 "Фокуси"
13:05 "Гастрономи"
13:20 "Гастрономи"
13:35 "Сръчни пръсти"
13:55 "Сръчни пръсти"
14:15 "Всичко за децата"
14:45 "Всичко за децата"
15:15 "За играчките"
15:25 "За играчките"
15:45 "Спортна лаборатория"
16:00 "Спортна лаборатория
16:15 "Въпросите на Мили"
16:25 "Въпросите на Мили"
16:35 "Въпросите на Мили"
16:45 "Въпроси от науката"
17:15 "Въпроси от науката"
17:45 "Въпроси от науката"
18:15 "Тайната лаборатория на Томас Едисон"
18:40 "Тайната лаборатория на Томас Едисон"
19:05 "Тайната лаборатория на Томас Едисон"
19:30 "Артзука"
20:00 "Артзука"
20:30 "Артзука"
21:00 "Историята на електричеството"
22:00 "Историята на електричеството"
23:00 "В преследване на съня"
23:30 "В преследване на съня"
00:00 "Снимки от Луната"
01:00 "Природни технологии"
01:50 "Футурис"
02:00 "Природни технологии"
03:00 "e?: Проект"
03:30 "e?: Проект"
04:00 "Тайните правила на модерния живот - алгоритми"