програма 25.06.2017

SAT 1

сега "Юлия Лайчик издирва: Обади се!" - репортаж
20:55 Новини
21:15 "Денят на независимостта" - фантастичен филм, САЩ, 1996
00:20 "Червената планета" - фантастичен филм, САЩ, 2000
02:25 "Денят на независимостта" - фантастичен филм, САЩ, 1996
04:50 "Червената планета" - фантастичен филм, САЩ, 2000