програма 18.08.2017

RTR

07:00 Вести
07:35 Игрален филм
11:00 "Бялото студио"
11:40 "Романтиката на романса"
12:35 Игрален филм
14:05 Игрален филм
15:35 Таврида
17:10 Игрален филм
20:15 "Сам на себе си режисьор"
20:55 "Смехопанорама"
21:20 Вести-Москва
22:00 Вести
22:15 "Русия, моя любов"
22:45 "Смехът е разрешен"
01:00 Вести
01:15 "Верни на клетвата"
02:00 "Пешком..."
02:30 "Повече от любов"
03:15 "Абсолютният слух"
03:55 Игрален филм