програма 23.10.2017

RTR

сега Вести-Москва
22:00 Вести
23:00 Сериал: "Обикновен живот"
02:20 "Бялата гвардия"
03:50 "Културната революция"
04:35 Сериал: "Семеен детектив"